MIĘDZYNARODOWA GWARANCJA

Warunki ogólnoświatowej ograniczonej gwarancji

Gwarancja obowiązuje przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Data sprzedaży urządzenia jest uznawana za początek okresu obowiązywania gwarancji. Jeśli ustalenie daty sprzedaży nie jest możliwe, to za początek okresu obowiązywania gwarancji uznaje się datę produkcji urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje wad urządzeń powstałych w wyniku:

Gwarancja nie obejmuje mechanizmów i akcesoriów podlegających naturalnemu zużyciu (szczotki i worki do odkurzaczy, misy multicookerów i formy do wypieków z powłoką nieprzywierającą, siatki oraz noże do wyciskarek do soków, filtry wymienne, środki czyszczące, ciecze itp.), a także akumulatorów i baterii. Gwarancja nie obejmuje okresowej konserwacji urządzeń przewidzianej w Instrukcji obsługi.

  • Naprawy urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji (oraz po zakończeniu okresu obowiązywania gwarancji) są dokonywane we wszystkich państwach, na których terytorium REDMOND prowadzi oficjalną dystrybucję produktów.
  • Naprawa w okresie obowiązywania gwarancji (oraz po zakończeniu okresu obowiązywania gwarancji) obejmuje tylko urządzenia posiadające certyfikaty państwa, na którego terytorium jest prowadzony serwis.
  • Wykaz państw znajduje się na stronie internetowej www.redmond.company, www.multicooker.pl
  • Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy będzie konieczne dostarczenie części zamiennych lub dokumentacji.
  • Jeżeli naprawa urządzenia zakupionego w innym państwie nie jest możliwa, to wymiana (zwrot kosztów zakupu) powinna być dokonana w punkcie sprzedaży urządzenia.

W przypadku wystąpienia problemów należy skontaktować się z regionalnym centrum obsługi klienta REDMOND. Wykaz centrów znajduje się na stronie: www.redmond.company, www.multicooker.pl.

Kontakt